• ENGELLİ AİLELERİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME PROJESİ

  Engellilerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında kilit rol oynayan engelli ailelerinin eğitilmesini ve bilgilendirilmesini amaçlayan Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme Projesi 2006 Şubat-Mayıs tarihleri arasında

  1. Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)-Proje Lideri
  2. Kadıköy Belediyesi (Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi)-Proje Ortağı
  3. Avrupa Rehabilitasyon Merkezi
  4. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
  5. Türkiye Sakatlar Derneği
  6. Marmara Üniversitesi Kadın İstihdamı Araştırma ve Uygulama Birimiişbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
  • Proje, engelli ailelerinin özel eğitim, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve hukuki haklar konularında eğitilmesini ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
  • Proje süresince eğitim alan aileler proje sonrası diğer engelli ailelerine de danışmanlık yaparak engellilerin sosyal yaşama daha etkin katılımının sağlanması ve fırsat eşitliğinin yaratılmasında katkıda bulunabileceklerdir.
  • Sadece eğitim alan ailelerin değil oluşturulacak iletişim ağı sayesinde diğer ailelerin de daha bilinçli hale gelmesi sağlanacaktır.
  • Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında, engelli ve ailelerin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümü noktasında etkili ve sürdürülebilir bir işbirliğinin kurulması sağlanacaktır.
  • Proje engellilerin ve ailelerinin bilgilendirilmesinin yanı sıra yayın organları, web sayfası ve düzenlenecek sempozyum vasıtasıyla daha geniş bir kesime ulaşacaktır.
 •