• ENGELLİLERE YÖNELİK GALOŞ KURSU

    Proje, engellilerin istihdam sorununa yönelik bir çözüm olan galoş üretim atölyesi kurmayı ve işletmeyi hedefleyen çözümsel bir proje olarak 2006 yılında faaliyet göstermiştir. Proje süresi sonunda her kur için 30 engelli kişinin gelir getirici bir meslek edinmiş olması hedeflenmektedir.
    Bu merkez aynı zamanda ruhsal ve duygusal engelli kişilerin sosyal rehabilitasyonunu da sağlayarak, aileleri proje aracılığı ile bir araya getirmiş ve Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi'nde verilmekte olan toplu terapilere ve Bilgisayar kursuna da katılmaları sağlanmıştır.
    Bugüne kadar eğitim alan toplam faydalanıcı sayısı: 120 engelli

  •